> Genie - Çoklu Rezonans


Çoklu frekans darbeli rezonans teknolojisi ile yükselen kapiler su ve rutubeti ortadan kaldırır.

Genie "Çoklu Frekans İtme Gücü Rezonansı" teknolojisi ile %100 garantili elektro,fiziksel bir duvar nem alma sistemidir. Kapiler yükselmeden oluşan rutubetin %100'ünü önlemektedir. Genie tarafından üretilen manyetik endüksiyon bir ampülün ürettiği manyetik endüksiyondan daha düşüktür.

Genie teknolojisi büyük tarihi ve mimari değere sahip birçok binanın neminin giderilmesi için seçilmiştir.