Sağlıklı ve Kuru Duvarlar İçin: Genie Su İtici

Doğada nem her yerdedir. Nemin aşırı olması ise, yapılara zarar vermektedir. Evlerimizin duvarlarındaki rutubetin aşırılığı, ağır yağmur suyu akışları, patlamış su boruları veya su tanklarından kaynaklanan sızıntılar veya kaza sonucu oluşmuş sebeplerden ötürü olabilir. Bütün durumlarda, rutubet yapıda ciddi derecede zarara sebep olmaktadır.

Kapiler yükselen rutubetin sebebi bir çok fiziksel olaylardan kaynaklanmaktadır. Nem her türlü toprakta, hatta çöllerde bile mevcut bulunduğundan, doğal kapiler hareket sayesinde duvarlara nüfuz edebilir ve temellerden sızabilir. Genellikle tarihi binalar kapiler yükselen rutubete karşı yeterli bir korumaya sahip değillerdir. Su molekülleri çift kutuplu oldukları için, eğer elektro manyetik bir alanda daldırılmışcasına su molekülleri negatif kutuptan (topraktan) yukarı doğru itilirler.

İyonize olan su çözünür ve toprak ve bina materyallerinden gelen tuzları taşır; çözünmüş tuzlar sayesinde su iletken bir hale gelir.

Kapiler yükselen rutubetin neden olduğu zararlar:

  • Duvarlara ciddi zararlar vererek sıvanın dökülmesi, tuz çiçeksimesi ve lekelere sebep olur.
  • İnsanların sağlığı üzerinde çok ciddi sonuçlara sebep olan küfün oluşumu için ortam sağlamaktadır. Bu zarar basit soğuk algınlığından, alerjilere ve astıma, gastrointestinal ve dermatolojik hastalıklardan organizmalardaki küf sporlarının proliferasyonu arasında değişiklik gösterebilmektedir.
  • Sıvıların bozulmasına yol açar.
  • Yoğunlaşmaya yol açan binadaki ısı kaybının artışı ve duvarların daha soğuk olması
  • Rutubetin varlığıyla oluşan verimli alanın avantajını kullanan biyolojik formasyonlar ve küflerin proliferasyonu
  • Hacim ve bozucu basınçtaki artışla duvarda bulunan suyun donması.

Genie Elektronik Su İtici

İtalyan Tecnova Grup tarafından üretilmiş olan Genie “Çoklu Frekans İtme Gücü Rezonansı” teknolojisi ile %100 garantili elektro fiziksel bir duvar nem alma sistemidir. Minimal tasarımı ve kullanım kolaylığı açısından oldukça cazip olan Genie, suyun çift kutuplu doğası üzerindeki etkisi ve bunun sonucu olan kapiler yükselmeden gelen rutubeti azaltmaktadır. Genie teknolojisi duvar içerisinde bulunan su molekülleri ile yankı oluşturup, artışlarını durduran elektro-manyetik bir alan oluşturur. Kapiler yükselen rutubetin doğal difüzyon dürecine karşı koyar ve duvar yapılarından yok edilmesine neden olur.

Genie teknolojisi kesinlikle işlevseldir ve kapiler yükselen nemi toprak seviyesine düşürmeyi garanti etmektedir.

Kurulum Şekli

Gerekli görüldüğünde teknisyenlerimiz yükselen rutubetin varlığını ve bunun faktörlerini kontrol eder. Dört adet basit dübel ile duvara yaklaşık 2.20 m yükseklikte sabitlenir. Ardından sıradan bir 220 voltluk prize bağlanır.

GERİ DÖN