Genie Elektro Fiziksel Duvar Nem Alma Sistemi

Genie, çoklu frekans darbeli rezonans teknolojisi ile yükselen kapiler su ve rutubeti ortadan kaldırır. Genie "Çoklu Frekans İtme Gücü Rezonansı" teknolojisi ile %100 garantili elektro-fiziksel bir duvar nem alma sistemidir. Kapiler yükselmeden oluşan rutubetin %100'ünü önlemektedir.

Genie, çoklu frekans darbeli rezonans teknolojisi ile yükselen kapiler su ve rutubeti ortadan kaldırır. Genie "Çoklu Frekans İtme Gücü Rezonansı" teknolojisi ile %100 garantili elektro-fiziksel bir duvar nem alma sistemidir. Kapiler yükselmeden oluşan rutubetin %100'ünü önlemektedir.

Genie, tam ve kesin bir nem alma sürecini oluşturur

Genie, duvarlardaki kapiler gözenekler ile su molekülleri arasındaki manyetik çekimi nötrleştirir. Böylelikle duvarlarda iyonize olmayan su molekülleri toprak seviyesinden yükselemezler. Bu işlemin ardından duvarların etkili ve kalıcı bir şekilde kurutulması gelir.

Genie Teknolojisi, kapiler yükselen nemi toprak seviyesine düşürmeyi garanti etmektedir. İtalyan kültürel mirasının korunması için 9 yıldır Genie Teknolojisi kullanılmaktadır. Büyük tarihi ve mimari değere sahip olan birçok binanın neminin giderilmesinde Genie teknolojisi seçilmiştir.

Teknolojik Yapı Merkezi'nden, bina yapı sistemlerine etkin çözümler:

Binalardaki nemin nedenlerinden biri de kapiler yükselen rutubettir. Bunun pek çok fiziksel sebebi olabilir. Nem her türlü toprakta, hatta çöllerde bile mevcuttur. Doğal kapiler hareket sayesinde duvarlara nüfuz edebilir ve temellerden sızabilir. Tarihi binalar, kapiler yükselen neme karşı yeterli bir korumaya sahip değildir.

Kapiler yükselen rutubet nedeniyle duvarlardaki sıvalar bozulur ve parçalanır. Küflenme oluşur. Genie Teknolojisi duvarların bu nemden yalıtılmasını sağlar.

Genie ürünleri Tecnova Group tarafından üretilmektedir ve firmamız Teknolojik Yapı Merkezi, Genie ürünleri Türkiye Distribütörüdür.

Teknolojik Yapı Merkezi, yapısal geri kazanımın sağlanması için ileri teknoloji çözümler sunan ürünleri Türk yapı sektörüne sunmaktadır.

GERİ DÖN