Enerji Kimlik Belgesi’ni Almak İçin

1 Ocak 2011 yılından önce inşaat ruhsatı alan binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınması için süre azalıyor. Son tarih 2 Mayıs 2017.

2 Mayıs 2017 tarihinden sonra bina alım- satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Yani Enerji Kimlik Belgesi’ni almayan binalar alınıp satılamayacak.

1 Nisan 2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji PerformansYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddesinde “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir” ifadesi bulunuyor. 2 Mayıs 2017 tarihinden sonra bina alım- satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacak.

5627 Sayı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre, binalarda enerjinin, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, enerji tasarrufunun sağlanması ve çevrenin korunması, amacıyla binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlendi. Daha çevreci bir dünya için kişi başı tüketilen enerjinin minimum düzeylere çekilmesi gerekiyor. İşte yaşadığımız binalarda tükettiğimiz enerjiden tasarruf edilebilmesi için yapılıyor bu düzenlemeler.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın gerekli en az enerji ihtiyacını, enerji tüketim sınıflandırmasını, binanın yalıtım özelliklerini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimliliği ile ilgili bilgileri içeriyor. Enerji Kimlik Belgesi’ne göre tüm binalar A ve G sınıfları aralığında sınıflandırılıyor. A sınıfına giren binalar enerji verimliliği olan binaları, G sınıfına girenler ise enerji verimliliği olmayan ya da verimsiz binayı tanımlıyor.

Enerji Kimlik Belgesi, düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak. Belgenin 1 nüshası bina sahibi tarafından muhafaza edilecek, bir nüshası da bina içinde görülebilir bir yerde asılı olarak bulundurulacak.

1 Ocak 2011 tarihinden sonra ruhsatlandırılan yeni binaların yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu. Yeni binaların Enerji Performansı Yönetmeliğine uygun yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması ve enerji sınıfının azami C olması gerekiyor.

Enerji Kimlik Belgesine Kimler Düzenliyebiliyor

Mevcut binalar için; bünyesinde enerji kimlik belgesi uzmanı mühendis veya mimar bulunduran "Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri" enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili. Bu kuruluşların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yayınlanmaktadır. Liste için tıklayınız: Yetkili Şirketler

GERİ DÖN