ClimateActivePaint İle Enerji Tasarrufu

Enerji tasarrufu sağlayan ClimateActivePaint membran, içinde çok küçük çaplarda (10 ile 120 mikron) milyonlarca vakumlanmış seramik kürecik ve özel bağlayıcı bir maddeden oluşur.

Bu tabaka kuruma sonrasında, yaklaşık 0,3 mm kalınlıkta elastik, yoğun ama buna rağmen de buharı geçiren bir yapıya (yani membrana) dönüşür. Membranın bu özellikleri enerji tasarrufu sağlar. Geleneksel enerji kayıplarını azaltma yöntemlerinden farklı çalışır.

İnce membran’ın içinde bulunan çeşitli hammaddelerin fiziksel özellikleri nedeniyle kompleks bir sistem oluşur. Bunun bilimsel ifadesi “endotermik etkili yüzey kaplaması”dır. Bu sayede ClimateActivePaint’le korunmuş yapıların ısı kaybı engellenir ve binanın yakıt kullanımı %20 ila %30 oranında düşürülür.

Yazın, soğutma giderleri de ClimateActivePaint ile yalıtılmış yapılarda %30 ile %60 arasında azaltılabilir.

Seramik kürecikler; enfrarujlarda, sıcaklık akımını “filtre ederler” ve sıcaklığın yaklaşık %25’ ini yansıtıp dağıtırlar. Membranın yüzeyi, örneğin kiremit veya betondan üç kat daha az sıcaklığı verir. Yeterince yüksek buhar difüzyon açıklığı (nefes aktivitesi) sayesinde membranın suyu geçirmemesi, yapı malzemelerinin kuruluğunu sağlar ve asıl ısı direncini de artırır. Isı kaybı yaklaşık %7 ile %9 arasında ek olarak azalır.

Bilimsel kanıtların yeterliliği, enerji etkinliği ile ilgilenen resmi makamları da harekete geçirmiştir. Bunun farkına varanlardan biri de Rusya Enerji Etkinlik Kurumudur.

  1. Kaplama, ısıyı yapının yüzeyine eşit dağıtma özelliğine sahiptir.
  2. Kaplama (0,30 ile 0,35 mm kalınlığında), ısı kaynağı ile çevresi arasındaki sıcaklık değişim süresini, sıcaklık sabit kalana kadar yaklaşık yüzde 31 oranında uzatıyor.
  3. Isı ayarıyla birlikte ClimateActivePaint ile iyi korunmuş bir mekanda enerjiden kazanım, asgari %22‘dir.

Aralık 2003’te Almanya’da solar-termik bir kaplama sunularak yapılan patent başvurularında ClimateActivePaint en uygun kaplama olarak tescil edilmiştir.

ClimateActivePaint ürünlerinin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, hesaplanmış ve uzun süreli uygulamalarla denenmiştir.

Yeryüzünün birçok bölgesindeki bilim adamları ve kullanıcılar ClimateActivePaint’in niteliklerini test etmişlerdir. 22 yıldır, hem Sibirya hem de körfez ülkelerindeki çöl sınırlarında bulunan dünyanın birçok yerinde insanlar, yaz - kış, ClimateActivePaint ile enerji tasarrufu sağlıyor. Birbirinden oldukça farklı hava koşullarındaki bu sorunlar, ClimateActivePaint ile çözülebildi. Eskiden sadece kalın duvarların yaptığını, bugün bu milimetre kalınlığındaki ClimateActivePaint kaplama yapabiliyor.

*Fotoğraf: ClimateActivePaint Uygulaması- Uygulayıcı Bayimiz: Gökay Yalıtım- Murat Şanlı- Ankara - 2016

GERİ DÖN