ClimateActivePaint Hakkında Uzman Görüşü

ClimateActivePaint’in yapısında bulunan dayanıklı mikro kürelerin (bubbles) saçılma ve yansıma özelliği ile ısı, membran içinde bozulmadan dağılır. Böylelikle; su, buhar ve ısı seviye farkları ile bağlantılı olarak, insanların rahatını sağlayan olumlu etkiler oluşur. Büyütülmüş yüzey ile termo seramik membranın endotermik olayları, ısıtma veya soğutma enerjisinin ekonomikliğini sağlar.

Uygulamaya konmuş içi boş seramik kürecikler (bubbles), etkin bir sıcaklık bariyeri oluştururlar. Isı, kendisini çevreleyen bağlayıcı madde (stege) tarafından içine alınır, hızlı ve eşit ölçüde de dağıtılır. Buharlaşma süreçleri böylelikle eşit ölçüde ve kontrollü meydana gelir. Yüzey sıcaklığı ve ışıma değişimini de kontrol altına alınmış olur.

İç kaplamayla yazın ısının korunması ve binanın serinlemesi, yine membranın eşsiz endotermik olaylarıyla gerçekleşir. Sağlam ve hızlı etki ve tepkiler, endotermik TermoShield membranın gücünden kaynaklanır.

Teknik anlamda uzmanlar, ClimateActivePaint’in neme bağlı ısı iletkenliğini doğruluyor.

Bir metrekarelik düz bir yüzey, 0,3 mm kalınlığında ClimateActivePaint ile kaplandığında, kaplamada yaklaşık 150 metrekarelik mikro seramik kürecik yüzeyi bulunur. ClimateActivePaint bağlayıcı madde zeminden kaymadan çeyrek ölçüde su çekebilir. Yaklaşık bir saatte 1 metrekarede 450 ml suyu aktif olarak iletebilir.

ClimateActivePaint’in Gücü

ClimateActivePaint ürünlerinin kalitesi iki önemli bileşenlerden oluşuyor:

Silanlı dolgu maddeli seramik vakumlu kürecikler (hava seramiği) ile bağlayıcı maddeye yerleştirilmiş seçimli senkronize tesir eden maddeler. Yapısındaki bu iki eşsiz unsur sayesinde ClimateActivePaint, kaliteli ve miktar bakımından piyasadaki diğer taklit ürünlerden kendisini farklı kılmaktadır.

Sağlam “küre paketi” ve özel bağlayıcı maddesi, ClimateActivePaint’e alışılmadık yüksek bir dayanma süresi sağlar.

ClimateActivePaint bu süre içinde, nefes alma yeteneğine sahip yüzeylerde hızlıca yapının nemini dengeler ve nemin korunmasında süreklilik sağlar.

Bu durum ısı transfer direncinin iyileşmesini sağlarken, aynı zamanda da yapı malzemelerinin de (solar kazançlar için), depolama gücünü oluşturur.

GERİ DÖN