Çevre Dostu Binalarda Enerji Verimliliği

AB ve TC tarafından finanse edilen “Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi”ne ait el kitabında, Çevre Dostu Binalarda Enerji Verimliliği Örnek Uygulamalar başlığı ile Ankara’daki bazı örnek bina ve yerleşkeler enerji kullanım ve sürdürülebilirlik özellikleri perspektifinde inceleniyor.

Bu el kitabından bazı bölümleri kısaca özetleyelim:

Binaların çevresel etkilerinin en az olması için prensipler

1. Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi, açıklıkların buna göre düzenlenmesi ve doğal ışığın etkin kullanımı

2. Enerjinin ve doğal kaynakların kullanımında verimlilik

3. Binaya bütünleştirilmiş pasif ve aktif ısıtma / soğutma sistemleri

4. Düşük CO2 emisyon hedefleri

5. Düşük karbon enerji kaynaklarının uygulanması

6. Alan içerisinde enerjinin toplanması ve üretilmesi

7. Geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması

8. Malzemelerin sürdürülebilir kaynaklardan alınması

9. Yerel ve doğal malzemelerin ağırlıklı kullanımı

10. İnşaat sürecinde atıkların minimuma indirilmesi

11. CFC, HCFC ve ozon aşınımına sebep olan malzemelerin kullanılmaması

12. Doğal kaynaklara en az şekilde müdahale edilmesi

13. İç hava kalitesi ve uçucu organik bileşen içermeyen malzeme kullanımı

14. Ulaşılabilirlik, güvenlik ve sosyal servislere yakınlık

15. Ekolojik peyzaj tasarımı

Ankara’dan örneklerle çevre dostu binalar

Enerji kullanımı ve verimliliği, çevre dostu binaların en önemli özelliklerinden biridir. Günümüzde binalar ve yerleşkeler için enerji verimliliği, ısıtma ve soğutma talebinin sistematik bir şekilde azaltılmasıyla sağlanıyor. Bu bağlamda Ankara için yapılan çalışmalar şunlar:

1. Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Projesi

2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sincan- Etimesgut Bölgesi Hizmet Binası

3. MEB Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bina ölçeğinde olduğu gibi yerleşke ölçeğinde de enerji verimliliği sağlanmalıdır. Binalarda ve yerleşkelerde yapılacak doğru uygulamalarla, enerji tüketiminde tasarruf ve karbon salınımında azalma sağlanacaktır.

Ankara’da çevre dostu binaların, çevre dostu sanayi ve üniversite yerleşkelerinin inşa edilmesini, mevcutlarda iyileştirmeler yapılmasını; ekonomimiz, doğamız, sağlığımız ve geleceğimiz için doğru çalışmaların hızla artmasını diliyoruz.

GERİ DÖN